Välkommen till Revisionsbyrån

Vi hjälper alla våra kunder runtom i länet och landet.

VÅRT LÖFTE

Med hjälp av vår erfarenhet från branschen känner vi oss trygga med att ge våra kunder löftet om att hjälpa till, oavsett vad det gäller.

Vi utvärderar kontinuerligt våra verktyg för att kunna lägga vår tid på rätt ställe

Erfarenhet
Kompetens
Engagemang

vad vi gör

Våra tjänster

Med hjälp av vår erfarenhet från branschen känner vi oss trygga med att ge våra kunder löftet om att hjälpa till, oavsett vad det gäller.
Med hjälp av vår erfarenhet från branschen känner vi oss trygga med att ge
våra kunder löftet om att hjälpa till, oavsett vad det gäller.

Revision

Vi är båda Auktoriserade revisorer och utför såväl den årliga revisionen av årsredovisning och styrelsens förvaltning som eventuell övrig granskning ditt företag är i behov av.

Rådgivning

Starta, utveckla, ombilda, omstrukturera, köpa, sälja. Listan kan göras lång på de frågor och utmaningar du kan ställas inför som företagare. Oavsett vad ska du som kund känna dig trygg med att du får rätt hjälp av oss.

Skatt

Som företagare stöter du på många typer av frågeställningar relaterat till skatteområdet. Vi hjälper dig och ditt företag att hamna rätt i en snårig och föränderlig skattelagstiftning.

Kontakt

Tveka inte att kontakta oss om du undrar något